Referat fra Juridisk Forenings generalforsamling afholdt 15. september 2014.

Indkaldelsen til generalforsamlingen kan findes her. 

 1. Dirigent: Christine Nortov Schreiner
 2. Referent: Mette Larsen
 3. Formandens aflæggelse af årsberetning til godkendelse på GF:
  • Forskellige af årets begivenheder mv.
  • Godkendt af medlemmerne
 4. Kasserens fremlæggelse af foreningens regnskab
  • Års overskud på 57.321,64 kr. i 2014 – sammenlignet med 2013 på 5.795,56 kr.
  • Bankskifte – gået fra 4 konti og til nuværende 2 konti
  • Opskrivning grundet manglende rustursregnskab à kommer senere
  • Spørgsmål vedr. udgifter til fester samt kontorartikler
 5. Godkendelse af regnskaberne
  • Godkendt
 6. lkstsættelse af kontingent for det kommende akademiske år
  • Medlemskab koster pt.:
   • 1 år: 100 kr.
   • 2 år: 175 kr.
   • 3 år: 250 kr.
   • 5 år: 375 kr.
  • Priserne bibeholdes.
 7. Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter blandt de opstillede kandidater, jf. Vedtægterne § 14
  1. Casper Petersen – Suppleant
  2. Eren Acili – bestyrelsesmedlem
  3. Hassan Elfil – kom ikke ind
  4. Hosnia Chaman – HA plads
  5. Jeanette Larsen – Suppleant
  6. Kasper Juul Hemmingsen – bestyrelsesmedlem
  7. Kirstine Aalborg Nielsen – HA plads
  8. Maria Tripsen – bestyrelsesmedlem
  9. Martin Jensen – bestyrelsesmedlem
  10. Martin Larsen – bestyrelsesmedlem
  11. Nicoline Hofman – HA plads
  12. Nikolaj Gjetterman – kom ikke ind
  13. Rasmus Duggen – bestyrelsesmedlem
  14. Teddy Vendersbo – kom ikke ind
 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
  • Claus Christensen og Kristian Sørensen – Niels Jepsen som suppleant
 9. Forslag fra medlemmerne
  • Ingen forslag er indsendt
 10. Indstilling af æresmedlem: Claus Christensen
  • Er hermed vedtaget med mere end 2/3 af den samlede GF
 11. Eventuelt
  • Forslag fra medlem vedr. fordelingen af stemmer – opfordrer bestyrelsen til at tage dette op til diskussion! Dette tages op i bestyrelsen.
  • Problematik vedr. sikringen af HA.jur. pladserne – forslag til at sikre to fra hvert studie. Overveje om størrelserne på studierne skulle udgøre udgangspunktet for fordelingen af pladserne.
  • Endvidere diskussion på, at det er udemokratisk og diskriminerende.
  • Håndsoprækning vedr. opbakning til, om bestyrelsen skal tage dette op og overveje en ekstraordinær GF – mere end ½ stemmer herfor.