Juridisk Forenings Studiestartsudvalgs primære opgave er, som navnet antyder, at planlægge studiestarten for de nye studerende på BA jura og HA(jur.) uddannelserne, herunder en fantastisk og sjov rustur. Derudover står udvalget også for introduktion til Cand.jur, og Cand.merc.jur. uddannelserne.

Studiestartsudvalget består af Christina Skov som er studiestartsansvarlig. I samarbejde med Juridisk Institut og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ansætter studiestartsudvalget et hold af ”Sjefer”, som står for al planlægning samt afvikling af introdage og rustur.

Sjeferne ansætter et antal Praktiske som hjælper med den praktiske afvikling af studiestarten. Udover Sjefer og Praktiske, består udvalget også af Tutorer, som bliver tilknyttet et hold af nye studerende.

Studiestartsholdet 2019

 

Udvalgets fornemmeste opgave er ved hjælp af en god portion samarbejde, at guide de nye studerende igennem en overvældende studiestart og sørge for, at de finder sig godt til rette på SDU.

Sjef-stillingerne bliver slået op på Juridisk Forenings facebook-side senest i december. Tutor- og praktisk-stillingerne bliver slået op samme sted senest i januar.

Introduktion til Cand.jur og Cand.merc.jur afholdes marts 2020. Studiestart 2020 afholdes i uge 34 og rustur i uge 35.

Hvis I har spørgsmål, ideer eller lignende til studiestarten, er I meget velkomne til at skrive til Christina Skov på studiestart@jfsdu.dk.

Studiestartsudvalget består af:

Christina Skov

Bestyrelsesmedlem
Udvalgsansvarlig

BA.jur. årgang 2017
studiestart@jfsdu.dk