Om Juridisk Forening

Juridisk Forening SDU (JFSDU) er en selvstændig studenterorganisation som har til formål at forbedre medlemmernes kompetence gennem en bred vifte af faglige og sociale aktiviteter. Som medlem optages enhver, der læser ba.jur., HA(jur.), cand.jur. eller cand.merc.jur., samt dimittender fra disse uddannelser.

Juridisk Forening Syddansk Universitet er en upolitisk studenterforening for alle studerende på de juridiske og erhvervsjuridiske uddannelser ved Syddansk Universitet. Foreningen, der har over 500 aktive medlemmer, arrangerer både faglige og sociale arrangementer for de studerende og står for den direkte kontakt til universitetets styrende organer.

Juridisk Forening er både en faglig og social forening. Vores aktiviteter har til formål at supplere den viden, den studerende tilegner sig under sin uddannelse. Vi arrangerer en bred vifte af aktiviteter for medlemmerne, som disse kan få brug for såvel under som efter studieforløbet. Herunder afholdelse af virksomhedsbesøg, foredrag, studieture og sociale arrangementer, rustur, karrieredag og andre besøg ud af huset. Gennem disse arrangementer samler Juridisk Forening de studerende på tværs af hele studiet og sørger for integration imellem de forskellige årgange.

Deltagelse i vores aktiviteter giver også mulighed for at opbygge et fagligt og socialt netværk, som man kan få stor glæde af, såvel mens man studerer som efter studiets afslutning. Alle vores aktiviteter arrangeres af foreningsbestyrelsen og udvalg herunder. Juridisk Forening fungerer alene på frivillig basis, så derfor er det vigtigt, at der er aktive medlemmer på alle årgange.

Gennem de senere år har Juridisk Forening arrangeret adskillige besøg ud af huset, hvor fx Plesner, Højesteret, Danske Bank, Orifarm og Dansk Industri har haft besøg af foreningens medlemmer. Dertil kommer vores foredrag, hvor vi søger at invitere diverse interessante personer inden for juraens verden til at komme og give et oplæg. Vi har fx haft besøg af Lars Ole Pedersen fra Fyns Politi og forsvarsadvokat Mette Grith Stage, som holdte oplæg omkring strafferet, undervisning i Karnov af Robert Christiansen samt karriererådgivning af Thomas Kantsøe fra Djøf.

Foreningen har ligeledes forsøgt at holde flere sociale arrangementer, hvor der de seneste år bl.a. er afholdt paintball-tur, julebingo, fredagsbar, Eventyrløb samt vinsmagning. Du kan hele tiden følge med i kommende arrangementer på vores Facebookside (åbner i en ny fane).

De studerende nyder således stor gavn af foreningens tilbud, der gør en indholdsrig hverdag på studiet endnu mere interessant.

Historie

Juridisk Forening blev stiftet i 1999, under navnet Foreningen af ErhvervsJurister Odense (FEJ Odense), som led i at Syddansk Universitet (SDU) nu udbyder jura-uddannelsen, valgte foreningen at skifte navn til Juridisk Forening Syddansk Universitet i 2003, for at kunne repræsentere alle studerende tilknyttet Juridisk Institut.

Allerede fra starten var der stor opbakning til foreningen fra både studerende og undervisere, hvilket har resulteret i at JF i dag er en af de største studenterforeninger på SDU. Dette skyldes blandt andet at op imod 90 % af hver årgang melder sig ind i foreningen ved studiestart. Den store tilslutning bevirker at JF er repræsenteret i alle styrende organer på SDU – helt fra institutbestyrelsen i Juridisk Institut til bestyrelsen for SDU. Dette skyldes medlemmernes lyst til at præge deres egen uddannelse såvel som udviklingen på hele Universitetet.

Resultaterne af det store engagement ved valgene er ikke udeblevet, således træffes der i dag ikke beslutninger som påvirker dagligdagen for de studerende ved Juridisk Institut uden foreningen har været inddraget.

Læs om Juridisk Forening SDU på Wikipedia her

God fornøjelse
Juridisk Forening Syddansk Universitet