Bestyrelsen

Patrick Langkilde Andersen

Bestyrelsesmedlem
Formand

Cand.jur årgang 2016
jf@jfsdu.dk

Jens Vissing

Bestyrelsesmedlem
Næstformand

BA.jur. årgang 2018
jf@jfsdu.dk

 

Mathilde Rokkedal Andersen

Bestyrelsesmedlem
Kasserer
Økonomiudvalget (udvalgsansvarlig)

HA(jur.) årgang 2018
kasserer@jfsdu.dk

Christina Skov

Bestyrelsesmedlem
Studiestartsudvalget (udvalgsansvarlig)

Cand.jur. årgang 2017
studiestart@jfsdu.dk

Michael Holm Madsen

Bestyrelsesmedlem
Studietursudvalget (udvalgsansvarlig)

BA(jur.) årgang 2017 (deltid)
studietursudvalg@jfsdu.dk

 

Anders Ørsø Kristoffersen

Bestyrelsesmedlem
Socialt arrangemenstudvalg (udvalgsansvarlig)

HA(jur.) årgang 2019
socialt@jfsdu.dk

Jonas Aresteen Hartwig

Bestyrelsesmedlem
Fagligt arrangementsudvalg (udvalgsansvarlig)

Cand.jur. årgang 2017
fagligt@jfsdu.dk

 

Andreas Schnack

Bestyrelsesmedlem
Festudvalget (udvalgsansvarlig)

HA.jur. årgang 2018
festudvalg@jfsdu.dk

Julie Christiansen

Bestyrelsesmedlem
Socialt arrangemenstudvalg (medsansvarlig)

BA.jur. årgang 2018
socialt@jfsdu.dk

Emma Edlefsen

Suppleant
Fagligt arrangementsudvalg (medansvarlig)

BA(jur.) årgang 2019
fagligt@jfsdu.dk

 

 

Furkan Ülgü

Suppleant
Festudvalget (medansvarlig)

BA.jur. årgang 2019
festudvalg@jfsdu.dk

 

Bestyrelsens opgave er at varetage medlemmernes interesser og sikre overholdelse af foreningens vedtægter. Derudover har bestyrelsen hovedansvaret for foreningens udvalg og udvikling heraf. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på en generalforsamling, som afholdes i starten af hvert efterårssemester. For at være valgbar til bestyrelsen skal man være medlem af foreningen og indskrevet på enten HA(jur.)-, BA Jura-, cand.jur.- eller cand.merc.jur.-studiet ved Syddansk Universitet. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen, dvs. et studieår.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og fem bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Bestyrelsen varetager foreningens ledelse og forestå dennes organisation. Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere definerede opgaver. I perioden 01/09 til 31/06 afholdes bestyrelsesmøde mindst én gang månedligt. Endvidere indkaldes til bestyrelsesmøde, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal inden rimelig tid angives.

Generalforsamlingen kan til enhver tid med et simpelt flertal fratage bestyrelsen eller enkelte bestyrelsesmedlemmer deres hverv. Bestyrelsen sammensættes af de 9 kandidater, der opnår flest stemmer på generalforsamlingen, samt 2 suppleanter. Afstemningen sker efter § 16, stk. 2 i foreningens vedtægter. Der henvises endvidere til vedtægternes § 7 om opstillingsberettigelse og § 14 om opstillingsprocedure.