Bestyrelsen

Patrick Langkilde Andersen

Bestyrelsesmedlem
Formand

Cand.jur årgang 2016
jf@jfsdu.dk

Rasmus Ellegaard Jørgensen

Bestyrelsesmedlem
Næstformand
Festudvalget (udvalgsansvarlig)

Cand.jur. årgang 2015
re@jfsdu.dk
festudvalg@jfsdu.dk

 

Josefine Wang Hansen

Bestyrelsesmedlem
Kasserer
Økonomiudvalget (udvalgsansvarlig)

HA(jur.) årgang 2016
kasserer@jfsdu.dk
jw@jfsdu.dk

Christina Skov

Bestyrelsesmedlem
Studiestartsudvalget (udvalgsansvarlig)

BA.jur. årgang 2017
studiestart@jfsdu.dk

Michael Holm Madsen

Bestyrelsesmedlem
Studietursudvalget (udvalgsansvarlig)

BA(jur.) årgang 2017 (deltid)
studietursudvalg@jfsdu.dk

 

Mathilde Rokkedal

Bestyrelsesmedlem
Socialt arrangemenstudvalg (udvalgsansvarlig)

HA(jur.) årgang 2018
socialt@jfsdu.dk

Jonas Aresteen Hartwig

Bestyrelsesmedlem
Fagligt arrangementsudvalg (udvalgsansvarlig)

BA.jur. årgang 2017
jh@jfsdu.dk
fagligt@jfsdu.dk

 

Benjamin Broholm

Bestyrelsesmedlem
Festudvalget (medansvarlig)

HA(jur.) 2018
festudvalg@jfsdu.dk

Andreas Lang

Bestyrelsesmedlem
PR/IT-udvalget (udvalgsansvarlig)

BA.jur. årgang 2017
pr-udvalg@jfsdu.dk
webmaster@jfsdu.dk

 

Bjørn Gøhns

Suppleant
Socialt arrangementsudvalg (medansvarlig)

HA(jur.) årgang 2018

 

Jens Vissing

Suppleant
Fagligt arrangementsudvalg (medansvarlig)

BA.jur. årgang 2018
fagligt@jfsdu.dk

 

Bestyrelsens opgave er at varetage medlemmernes interesser og sikre overholdelse af foreningens vedtægter. Derudover har bestyrelsen hovedansvaret for foreningens udvalg og udvikling heraf. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på en generalforsamling, som afholdes i starten af hvert efterårssemester. For at være valgbar til bestyrelsen skal man være medlem af foreningen og indskrevet på enten HA(jur.)-, BA Jura-, cand.jur.- eller cand.merc.jur.-studiet ved Syddansk Universitet. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen, dvs. et studieår.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og fem bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Bestyrelsen varetager foreningens ledelse og forestå dennes organisation. Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere definerede opgaver. I perioden 01/09 til 31/06 afholdes bestyrelsesmøde mindst én gang månedligt. Endvidere indkaldes til bestyrelsesmøde, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal inden rimelig tid angives.

Generalforsamlingen kan til enhver tid med et simpelt flertal fratage bestyrelsen eller enkelte bestyrelsesmedlemmer deres hverv. Bestyrelsen sammensættes af de 9 kandidater, der opnår flest stemmer på generalforsamlingen, samt 2 suppleanter. Afstemningen sker efter § 16, stk. 2 i foreningens vedtægter. Der henvises endvidere til vedtægternes § 7 om opstillingsberettigelse og § 14 om opstillingsprocedure.