Bestyrelsen

Philip Brenøe-Hansen

Bestyrelsesmedlem
Formand

Cand.merc.jur årgang 2015
jf@jfsdu.dk
pb@jfsdu.dk

Philip Brenøe-Hansen

Cecilie Søgaard

Bestyrelsesmedlem
Næstformand
Studiestartsansvarlig

Cand.jur. årgang 2013
cs@jfsdu.dk
studiestart@jfsdu.dk

 

Josefine Wang Hansen

Bestyrelsesmedlem
Kasserer
Økonomiudvalget (udvalgsansvarlig)

HA(jur.) årgang 2016
kasserer@jfsdu.dk
jw@jfsdu.dk

Rasmus Ellegaard

Bestyrelsesmedlem
Sekretær
Festudvalget (udvalgsansvarlig)

Cand.jur årgang 2015
festudvalg@jfsdu.dk
re@jfsdu.dk

Andreas Krarup

Bestyrelsesmedlem
Sponsorudvalget (udvalgsansvarlig)

Cand.jur årgang 2015
sponsorudvalg@jfsdu.dk
ak@jfsdu.dk

Andreas Krarup

Marie Louise Schön

Bestyrelsesmedlem
Socialt arrangementudvalg (udvalgsansvarlig)

BA(jur.) årgang 2016
ma@jfsdu.dk
socialt@jfsdu.dk

Dina Wihan

Bestyrelsesmedlem
Studietursudvalget (udvalgsansvarlig)

BA(jur.) årgang 2016
dw@jfsdu.dk
studietursudvalg@jfsdu.dk

 

Jonas Aresteen Hartwig

Bestyrelsesmedlem
Fagligt arrangementsudvalg (medansvarlig)

BA(jur.) årgang 2017
jh@jfsdu.dk
fagligt@jfsdu.dk

 

Camilla Kristiansen

Bestyrelsesmedlem
PR/IT-udvalget (udvalgsansvarlig)

BA(jur.) årgang 2015
pr-udvalg@jfsdu.dk
webmaster@jfsdu.dk
ck@jfsdu.dk

 

Nana Bruhn Rasmussen

Suppleant
Festudvalget (medansvarlig)

BA(jur.) årgang 2016
nr@jfsdu.dk

 

Patrick Langkilde Andersen

Suppleant
Fagligt arrangementsudvalg (udvalgsansvarlig)

BA(jur.) årgang 2016
pl@jfsdu.dk
fagligt@jfsdu.dk

 

Bestyrelsens opgave er at varetage medlemmernes interesser og sikre overholdelse af foreningens vedtægter. Derudover har bestyrelsen hovedansvaret for foreningens udvalg og udvikling heraf. Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på en generalforsamling, som afholdes i starten af hvert efterårssemester. For at være valgbar til bestyrelsen skal man være medlem af foreningen og indskrevet på enten HA(jur.)-, BA Jura-, cand.jur.- eller cand.merc.jur.-studiet ved Syddansk Universitet. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen, dvs. et studieår.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og fem bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Bestyrelsen varetager foreningens ledelse og forestå dennes organisation. Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere definerede opgaver. I perioden 01/09 til 31/06 afholdes bestyrelsesmøde mindst én gang månedligt. Endvidere indkaldes til bestyrelsesmøde, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal inden rimelig tid angives.

Generalforsamlingen kan til enhver tid med et simpelt flertal fratage bestyrelsen eller enkelte bestyrelsesmedlemmer deres hverv. Bestyrelsen sammensættes af de 9 kandidater, der opnår flest stemmer på generalforsamlingen, samt 2 suppleanter. Afstemningen sker efter § 16, stk. 2 i foreningens vedtægter. Der henvises endvidere til vedtægternes § 7 om opstillingsberettigelse og § 14 om opstillingsprocedure.