Kære medlemmer

Bestyrelsen i Juridisk Forening SDU indkalder sine medlemmer til generalforsamling 15. september 2014, kl. 18.30 i U20.

Hvis man ønsker at opstille som kandidat til bestyrelsen, skal man være medlem af foreningen og man skal senest melde sit kandidatur 7 dage før Generalforsamlingen, jf. forenings vedtægter §§ 13 og 14. Dette skal ske på JF@jfsdu.dk.

Husk nu, at det kun er medlemmer af Juridisk Forening der er stemmeberettigede ved Generalforsamlingen. Derfor anbefaler vi, at man kontrollere sit medlemskab inden Generalforsamlingen.

Listen over kandidater til bestyrelsen kan ses her.

Der vil være let forplejning under Generalforsamlingen, men det rådes, at have spist hjemmefra.

Den kommende generalforsamling vil have følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. Formandens aflæggelse af årsberetning til godkendelse.
 4. Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab.
 5. Godkendelse af regnskaberne.
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende akademiske år.
 7. Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter blandt de opstillede kandidater jfr. § 14.
 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
 9. Forslag fra medlemmerne.
 10. Indstilling til æresmedlemskab: Claus Christensen
 11. Eventuelt.

Hvis man ønsker et indblik i årsregnskabet før offentliggørelse til Generalforsamlingen, kan det ske ved henvendelse til Bestyrelsen på JF@jfsdu.dk.

Håber vi ses.

Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen

Martin Larsen
Bestyrelsesformand,
Juridisk Forening SDU
Telefon: 60211860
Mail: JF@jfsdu.dk
Web: http://www.jfsdu.dk/