Den 28.-29. november 2017 er der valg til studienævnet på Syddansk Universitet.

Juridisk Forening vil gerne opfordre sine medlemmer til at stille op og i særdeleshed at huske at stemme!
Din stemme er med til at afgøre, hvem der repræsenterer dig i universitetets studienævn i den kommende valgperiode.

Hvis du ønsker at opstille som kandidat kan du gøre det her: https://e-vote.dk/e-valg-kandidatanmeldelse/faces/logon eller via opstillingsblanket (papir).

Der er frist for indlevering/fremsendelse af kandidatopstilling til Valgsekretariatet mandag den 10. november kl. 12.00.
SEND IND SEND IND SEND IND