I forbindelse med rusintroduktionen 2015 skal der tilknyttes et antal tutorer og praktiske til rusturen for HA(jur.) & BA jura.

Som tutor

Som tutor vil du blive tilknyttet et rus-hold hvor din opgave bliver at guide de nye studerende igennem rusintroduktionen samt være dem behjælpelige gennem hele deres første semester.

Som praktisk

Som praktisk skal du hjælpe Sjeferne med de praktiske opgaver, som opstår i forbindelse med afholdelse af rusintroduktionen. Dette er både i forbindelse med introdagene på universitetet og i forbindelse med rusturen. På selve rusturen vil det særligt dreje sig om at være ansvarlig for baren og udføre de deraf følgende opgaver. Der vil dog også være en række andre opgaver, som vi har brug for din hjælp til, således at vi kan få rusintroduktionen til at blive en god oplevelse for de nye studerende.

Krav til dig som ansøger

Studerende fra følgende studier kan komme i betragtning til tilknytning til rusturen: BA jura, HA(jur.), cand.jur og cand.merc.(jur.) på SDU.

For at komme i betragtning skal du have bestået 1. årsprøven senest ved juni-eksamen 2015, derfor skal eksamensudskrift vedhæftes ansøgningen. Er du førsteårsstuderende, skal et udskrift af dine nuværende beståede eksamener vedhæftes. Efter juni-eksamenerne 2015, tillader vi os at følge op på dit eksamensresultat, hvor en ikke bestået 1. årsprøve vil resultere i at man ikke bliver tilknyttet rusintroduktionen 2015, alligevel. Det skal dog understreges, at det ikke er eksamensresultaterne der lægges til grund for udvælgelsen. Har du spørgsmål vedr. eksamensudskrifter og evt. manglende svar på eksamen, kontakt da Maria Tripsen, på rusansvarlig@jfsdu.dk.

Ansøgningen

I ansøgningen bedes du:

  • Oplyse hvilken studieretning og hvilket år du studerer på
  • Oplyse e-mailadresse samt telefonnummer
  • Fortælle lidt om dig selv
  • Fortælle hvorfor du gerne vil være tutor eller praktisk
  • Oplyse om du har kørekort (kun hvis du ansøger som praktisk)
  • Vedlægge seneste eksamensudskrift
  • Vedlægge et billede så vi kan se hvem du er. Det er nemlig svært at huske alles navne – her hjælper et billede.

Det er vigtigt, at du er bevidst om, at din ansøgning er bindende.

Afvikling af rusintroduktionen 2015

Udover glæden af det sociale aspekt ved deltagelse i rusintroduktionen, hvor man bl.a. kan få nye venskaber på tværs af årgange og studieretninger, sker der ingen aflønning, men Juridisk Forening betaler din forplejning på turen.

I løbet af forårssemesteret og sommerferien skal du være indstillet på at afsætte nogle timer til forberedelse og afholdelse af rusturen. Der er mødepligt til disse møder.

Vi gør opmærksom på, at du som praktisk ikke vil blive tilknyttet et rus-hold. Hvis du gerne vil være tilknyttet et rus-hold, skal du søge som tutor.

Hvis du rigtig gerne vil være en del af rusintroduktionen 2015 og det ikke er afgørende for dig hvilken rolle du får, opfordrer vi dig til at søge både som praktisk og som tutor – gerne i prioriteret rækkefølge.

Ansøgningen skal sendes til rusansvarlig@jfsdu.dk senest fredag d. 6. marts 2015 kl. 12.00 i en PDF-fil.
Vi forbeholder os retten til at indkalde til en uformel samtale tirsdag den 10. marts i tidsrummet 12.10-14.00.

Skulle du have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte rusansvarlig Maria Tripsen (rusansvarlig@jfsdu.dk).

Vi glæder os til at høre fra dig!