Rusintroduktionen er blevet en tradition for uddannelser, som her udbudt af Juridisk Institut. I den forbindelse skal der tilknyttes et antal SJEF’er til rusturen for HA(jur.) og Jura.

Studerende fra følgende studier kan komme i betragtning til tilknytning til rusturen: Jura, HA(jur.), cand.jur og cand.merc.(jur.) på SDU.

Har du lysten, tiden, humøret, ansvarligheden og ikke mindst viljen til at gøre en indsats som SJEF, hvis primære opgave er at planlægge og sørge for afholdelse af rusintroduktionen 2015, er denne stilling lige noget for dig.

Juridisk Forening vil tilknytte SJEF’erne til turen efter indstilling fra Juridisk Forenings Studiestartsudvalg og Juridisk Institut.

I ansøgningen som SJEF bedes du fortælle:

  • Hvilken studieretning og år du studerer på
  • Din mailadresse samt telefonnummer
  • Lidt om dig selv
  • Hvorfor du gerne vil være SJEF
  • Evt. billede

Det eneste krav til dig er, at du skal have bestået 1. årsprøven senest ved juni-eksamen 2014 (dvs. du skal gå på 2. år ved studiestart 2015). Vi forbeholder os ret til at undersøge dette og på forlangende kræve eksamensudskrift tilsendt.

Der vil ikke være nogen udgifter forbundet med rusintroduktionen, da Juridisk Forening betaler din forplejning.

Ansøgningen skal sendes til mailadressen rusansvarlig@jfsdu.dk senest fredag d. 13. februar 2015, kl. 12.00. I emnefeltet bedes du skrive ”SJEF 2015”. Eventuelle samtaler vil blive holdt i løbet af uge 8 (2015).

I løbet af forårssemesteret og sommeren skal man være indstillet på at afsætte nogle timer til forberedelse af rusturen, og der vil være mødepligt til disse møder. Studiestarten forløber over en adskillige dage i perioden 21. august til 1. september 2015, hvor du skal kunne deltage.

Det er vigtigt, at du er bevidst om, at din ansøgning er bindende.

Skulle du have yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Maria Tripsen (rusansvarlig@jfsdu.dk)

Vi ser frem til at høre fra dig!
Mvh. Nicoline Mark Hofman & Maria Tripsen

P.S. Vi gør opmærksom på, at dette IKKE er opslag vedrørende tutor- og praktisktilknytninger. Disse vil blive slået op medio februar 2015.