Dagsorden

 1. Valg af dirigent

Formanden blev indstillet, hvilket blev vedtaget ved simpel flertal.

 1. Valg af referent

Bestyrelsesmedlem Nicoline Mark Hofman blev indstillet af formanden, hvilket ligeledes blev vedtaget ved simpelt flertal.

 1. Formandens aflæggelse af årsberetning til godkendelse

Formanden startede ud med at fortælle om den ændrede stemmeprocedure, som blev fremsat som ønske til sidste års generalforsamling. Dette var bestyrelsens første opgave, som skulle løses. Den 20. oktober 2015 blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringen blev godkendt. Det er derfor første gang, at stemmeproceduren foregår, som den gør.

Bestyrelsen foretog kort efter endnu en ændring, hvilket indebar at de forskellige udvalg nu skulle planlægge arrangementer for et kalenderår i stedet for et studieår. Dette ville løse problematikken med manglende arrangementer de første par måneder af efterårssemesteret. Dette har betydet, at der allerede på nuværende tidspunkt i efterårssemesteret har været afholdt adskillige arrangementer.

Kalenderen har det seneste år været fyldt med arrangementer, hvilket har været positivt. Efteråret 2014 startede i november ud med et CV- og ansøgningskursus på UBN One med CA A-kasse, hvor medlemmerne blev budt på billige burger og drikkelse efter arrangementet. November bød ligeledes på et paintball arrangement og J-dag på A-bar, hvor medlemmerne fik mulighed for at byde juleøllen velkommen i selskab med studieskammerater, og selvfølgelig Juridisk Forenings årlige Julefrokost.

December bød også på flere arrangementer, bl.a. et virksomhedsbesøg ved Andersen Partners i Kolding, Kreditsikring workshop i København ved Plesner samt Julebingo på UBN One, der endte med at blive en kæmpe succes. Der var skaffet mange præmier, bl.a. en Toyota Aygo i en uge som hovedpræmie. December blev afsluttet med juleafslutning i selskab med repræsentanter fra Juridisk Institut, hvor årets underviser skulle kåres. Indstillingerne kom fra medlemmerne, og der var tæt kamp om titlen, men Kim Østergaard løb med titlen.

2015 startede med et skatteretsarrangement ved Plesner, som vi dog ingen aktier heri havde. Bestyrelsen bestod Plesner med reklame for arrangementet. Ligeledes med skituren i uge 5 med BEA.

Foråret 2015 har bl.a. stået på virksomhedsbesøg ved Orifarm i Odense, hvor vi fik rundvisning og oplæg fra en virksomhed med lidt anderledes juridiske problemstillinger end de traditionelle virksomheder, vi tidligere har besøgt. Derudover fik medlemmerne mulighed for at deltage i et oplæg med forsvarsadvokat Mette Grith Stage og anklager fra Fyns Politi Lars Ole, som var særdeles velbesøgt.

Juridisk Forening har tæt samarbejde med Juridisk Institut, hvilket bl.a. har bestået i afholdelse og reklame for den årlige Juridiske Karrieredag, som blev afholdt i marts måned, hvor de studerende fik mulighed for at møde potentielle arbejdsgivere. Ligeledes blev et HA(jur.)- og cand.merc.(jur.)-arrangement stablet på benene i samarbejdet med Juridisk Institut, som blev en stor succes.

Foråret var pakket med faglige såvel som sociale arrangementer. Af faglige arrangementer blev medlemmerne inviteret på bl.a. Karnov undervisning med Robert fra Karnov Group, karrierearrangement med Thomas Kantsøe fra Djøf samt LinkedIn kursus med CA a-kasse. Hen mod eksamensperioden fik de ligeledes muligheden for at deltage i hhv. Obligationsretsworkshop i København ved Plesner og Formueretsworkshop med Andersen Partners på Syddansk Universitet.

Af sociale arrangementer blev medlemmerne inviteret til fastelavnsfest, eventyrløb, hvor Djøf havde en stand, hvor der var pølser og øl, fredagsbar på Bodegaen op til eksamensperioden og vinsmagning ved H.J. Hansen, som igen i år var en stor succes. Ligeledes blev det forsøgt at afholde både ølsmagning og et paintballarrangement, men det var der desværre ikke opbakning til.

Årets studietur gik til Bruxelles, hvor deltagerne bl.a. var inde og se Europaparlamentet, et advokatfirma, der beskæftiger sig med konkurrenceret og EU-domstolen i Luxembourg med oplæg fra tre danske dommere. Besøget ved Nato blev desværre aflyst pga. forhøjet sikkerhedsrisiko, og besøget ved den danske ambassade blev rykket, da flyet fra Danmark var forsinket. Der var et par opstartsproblemer, da dagene for studieturen blev lavet om og turen blev kortet lidt ned. Dette skete efter tilmeldingen var sket, hvilket der efterfølgende var lidt dårlige reaktioner på. Det var ikke helt hensigtsmæssigt, og det blev taget til efterretning. Det blev dog vurderet, at det var det bedste for alle parter, at det blev lavet om. Alt i alt blev der berettet om en god og spændende tur.

Efter sommerferien har vi allerede haft to arrangementer – et cv- og ansøgningskursus samt Karnov undervisning. Resten af semesteret er der masser af arrangementer at se frem til, bl.a. virksomhedsbesøg ved Lego, julefrokost, virksomhedsbesøg ved Danske Bank, Dansk Industri og Højesteret.

Til slut takkende formanden af for to gode år som formand og i alt fire år i bestyrelsen.

Årsberegning blev godkendt af medlemmerne ved simpelt flertal.  

 1. Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab

Sponsorudvalget har været flittige i det forgangne år. De har i årets løb fået indhentet rigtig mange sponsorater til Juridisk Forening.

I årets løb har der være indtægter på knap 450.000 kr. samt udgifter for ca. 360.000 kr. Dette giver et overskud på ca. 96.000 kr., og en egenkapital på 300.000 kr.

Endnu en årsag til de høje indtægter er stigende medlemsindtægter. Disse er mere end fordoblet i forhold til sidste års regnskab. Dette skyldes bl.a. at generalforsamlingen i år afholdes ca. 3 uger senere end sidste år, hvilket skaber en skævvridning i indmeldelserne i forhold til det foregående år. Der skal dog tages højde for, at der ventes en regning fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på et mellem 30.000 og 50.000 kr. fra studiestarten.

I forhold til regnskabet for diverse arrangementer, er alle arrangementerne på nær festerne gået i nul eller i plus.

Derudover ses der generelt en større tilslutning til arrangementer, efter tilmelding nu skal foregå gennem nemtilmeld. Dette har tilmed gjort livet som kasserer nemmere.

 1. Godkendelse af regnskaberne

Regnskabet blev godkendt af medlemmerne ved simpel flertal.

 1. Fastlæggelse af kontingent for det kommende akademiske år

Priserne for kontingent fastholdes det kommende studieår, hvorfor priserne er følgende:

 • 1 år = 100 kr.
 • 2 år = 175 kr.
 • 3 år = 250 kr.
 • 5 år = 375 kr.
 1. Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter blandt de opstillede kandidater, jf. § 14

Valg af bestyrelsesmedlemmer foregik ved anonym afstemning, hvor hvert stemmeberettiget medlem afgav fire stemmer, hvoraf den ene af de fire stemmer tildelte en kandidat to stemmer. Der var i alt afgivet 334 stemmer (dvs. 67 stemmesedler), hvoraf en stemmeseddel blev erklæret ugyldig.

Optælling blev foretaget af Teddy Vendersbo og Thomas Bentsen. Martin Larsen deltog som observatør.

Efter valget ser den nye bestyrelse således ud:

Nicoline Mark Hofman cand.merc.(jur.) 34 stemmer
Maria Tripsen cand.jur. 31 stemmer
Kasper J. Hemmingsen cand.jur. 31 stemmer
Eren Acili cand.jur. 30 stemmer
Silje Marie Mortensen BA.jur. 30 stemmer
Fjóla Gunnarsdóttir BA.jur. 26 stemmer
Cecilie Søgaard HA(jur.) 25 stemmer
Emil Agerskov Thuesen BA.jur 24 stemmer
Mikkel Koch BA.jur. 23 stemmer
Johan Skovmøller Albrechtsen cand.jur. 19 stemmer, (suppleant)
Rasmus Richard Duggen cand.jur. 18 stemmer (suppleant)

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

Det seneste år har Claus C. Christensen og Kristian Sørensen ageret revisorer og Nils Jeppesen har haft posten som suppleant.

Claus C. Christensen ønskede at fortsætte, mens Teddy Vendersbo ønskede at besætte den anden plads. Martin Larsen ønskede at stille op som suppleant.

Dette blev vedtaget ved simpelt flertal.

 

Forslag fra medlemmer

Formanden havde ikke modtaget forslag for medlemmer.

 

Eventuelt

Ingen medlemmer havde noget til dette punkt.

 

På vegne af Juridisk Forenings bestyrelse

Nicoline Mark Hofman
Referent