Kære medlemmer

Velkommen tilbage fra eksamensperioden og til et nyt semester, som vil byde på en masse spændende sociale- og faglige aktiviteter. Vores Arrangementsudvalg er i fuld gang med planlægning af diverse arrangementer, meget mere info om disse følger i løbet af semestret.

7.  marts – Juridisk Forening Fastelavnsfest!

JF gentager successen fra sidste år og holder fastelavnsfest for alle medlemmerne! Deltag og få sat gang i forårssemestret. Tilmeldingsfristen er den 28. februar.
Se eventet på Facebook her.

10. februar  – Traditionen tro er Juridisk Forening med til, at arrangere rusintroduktionen for de nye studerende. Kunne du tænke dig at være en del af Sjef-gruppen, hvis primære opgave er at planlægge og sørge for afholdelse af rusintroduktionen 2014. Ansøgningsfristen er den 10. Februar kl. 12.00.
Læs mere om arrangementet her. 

Februar/marts

I forlængelse af ovenstående, vil der den 10. februar blive slået opslag op vedrørende tutor- og praktisktilknytninger til rusintroduktionen 2014. Ansøgningsfristen vil være den 10. marts.
Hold øje med opslagstavlen!

Andre arrangementer der kunne have interesse:

Justitsministeriet holder tirsdag den 4. februar fra 10.15-12.00 (Lokale O 99) et jobsøgningsarrangement.
Se her for mere info. 

De nye åbningstider for kontoret:

Tirsdag-fredag: 10-12
Det kan forekomme at kontoret først åbner med 5-10 forsinkelse, da vi kommer direkte fra undervisning.

De bedste hilsner
Juridisk Forening

Stadig ikke medlem? Så bliv det her!