Kære medlemmer!

Bestyrelsen i Juridisk Forening SDU indkalder sine medlemmer til generalforsamling 6. oktober 2015, kl. 18.30 i U20.

Hvis man ønsker at opstille som kandidat til bestyrelsen, skal man være medlem af foreningen og man skal senest melde sit kandidatur 7 dage før generalforsamlingen, jf. forenings vedtægter §§ 13 og 14. Dette skal ske på JF@jfsdu.dk. Tidsfristen er d. 29. september kl. 12.00.

Husk nu, at det kun er medlemmer af Juridisk Forening der er stemmeberettigede ved generalforsamlingen. Derfor anbefaler vi, at man kontrollere sit medlemskab inden generalforsamlingen.

Kandidatlisten vil blive offentliggjort senest den 1. oktober.

Der vil være let forplejning under Juridisk Forenings generalforsamling, men det rådes, at have spist hjemmefra.

Dagsorden er som følgende, og vil blive hængt op på opslagstavlen og på vores hjemmeside:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. Formandens aflæggelse af årsberetning til godkendelse.
 4. Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab.
 5. Godkendelse af regnskaberne.
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende akademiske år.
 7. Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter blandt de opstillede kandidater jfr. § 14.
 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
 9. Forslag fra medlemmerne.
 10. Eventuelt.

Punkter til dagsorden kan frit stilles, de skal dog være sendt senest den 29. september, kl. 12.00 til jf@jfsdu.dk.

Hvis man ønsker et indblik i årsregnskabet før offentliggørelse til generalforsamlingen, kan det ske ved henvendelse til Bestyrelsen på JF@jfsdu.dk.

Håber vi ses.

Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen

Martin Larsen
Bestyrelsesformand,
Juridisk Forening SDU
Telefon: 60211860
Mail: JF@jfsdu.dk
Web: http://www.jfsdu.dk/

Update: Liste over opstillede kandidater til bestyrelsen kan ses her:

>> Nr. Navn (Studieretning ‘Årgang) <<

 1. Cecilie Søgaard Rasmussen (HA.jur. ’13)
 2. Emil Agerskov Thuesen (Ba.jur. ’13)
 3. Eren Acili (Cand.jur ’11.)
 4. Fjola Gunnarsdottir (Ba.jur. ’13)
 5. Johan Skovmøller Albrechtsen (Ba.jur. ’11)
 6. Kasper Hemmingsen (Cand.jur. ’12)
 7. Kirstine Aalborg Nielsen (Cand.merc.jur. ’12)
 8. Mads Langfeldt (Ba.jur. ’14)
 9. Maria Tripsen (Cand.jur. ’11)
 10. Mikkel Koch (Ba.jur. ’14)
 11. Nicoline Hofman (Cand.merc.jur. ’12)
 12. Rasmus Richard Duggen (Cand.jur. ’12)
 13. Sanne Hansen (Ba.jur. ’14)
 14. Silje Mortensen (Ba.jur. ’13)
 15. Sofie Aahman Knudsen (Ba.jur. ’13)