Legat til studie-/ praktikophold i udlandet

Fynsk Erhverv uddeler studielegater til unge, ambitiøse studerende ved videregående uddannelser, der ønsker at gennemføre et studie- eller praktikophold i udlandet i samarbejde med en fynsk virksomhed. Der lægges vægt på den studerendes uddannelsesretning og studie-/praktikopholdets relevans i forhold til den konkrete projektaftale.

Der uddeles legatportioner i størrelsesordenen kr. 10.000-25.000 til dækning af rejse- og opholdsudgifter mv.

Ved ansøgning om legatportion skal der foreligge en projektaftale med en fynsk virksomhed, der kort beskriver samarbejdets indhold og omfang. Der skal ligeledes foreligge et budget for udlandsopholdet. Fynsk Erhverv bistår med evt. kontakt til relevante virksomheder.

Ansøgning om studielegat, bilagt projektaftale, skal fremsendes til Fynsk Erhverv elektronisk eller pr. Post på særlige ansøgningsformular seneste den 1.maj for ophold i 2.halvår 2013 og 1. November for ophold i 1.halvår 2014

Kontakt Fynsk Erhverv, Hanne B. Jørgensen, tlf.nr.66144714 eller email hanne@fynskerhverv.dk for yderligere oplysninger.

Fynsk Erhverv logo