Kære medlemmer

Til generalforsamlingen blev der vedtaget følgende vedtægtsændring.

Ændring af vedtægterne vedr. regnskabsår.

  1. Foreningens regnskabsår løber nu fra 01/10 – 30/9., jf. § 9 i vedtægterne.