PR- og IT-udvalget

 

PR- og IT-udvalget er i Juridisk Forening blevet sammenlagt, idet flere af opgaverne indenfor de to dele af foreningen hænger tæt sammen, blandt andet vejledning til kommende og nuværende medlemmer angående både tekniske problemer og opklarende spørgsmål til arrangementer og lignende.

PR-delen indebærer primært administration af Foreningens Facebookside og Instagram-profil, hvor medlemmerne har mulighed for at orientere sig om diverse arrangementer, deltage i konkurrencer og følge med i, hvad der ellers sker i foreningen. Opgaven som PR-ansvarlig indebærer derfor et tæt samarbejde med Foreningens andre udvalg, da al information om for eksempel studieturen såvel som diverse arrangementer kommer ud til medlemmerne igennem Facebook, og derfor igennem PR.
På de sociale medier har PR-udvalget til opgave at sørge for, at JF fremstår som den spændende og aktive forening, den er, hvorfor det også prioriteres at spørgsmål fra medlemmerne besvares bedst og hurtigst muligt.

IT-udvalgets primære opgave er løbende administration og opdatering af Juridisk Forenings hjemmeside, herunder opdatering af jobopslag, arrangementer, nyheder, administration af medlemstilmelding og meget andet. Samtidig forsøger IT-udvalget konstant at forbedre foreningens hjemmeside ved eksempelvis grafiske ændringer og optimering af brugervenligheden.
Derudover yder IT-udvalget teknisk support for (kommende) medlemmer, hvis der opstår tekniske problemer.

Henvendelse

Du er velkommen til at henvende dig til PR-udvalget, hvis du sidder inde med nogle knaldgode ideer til hvordan Juridisk Forening kan få fat på alle sine medlemmer på de sociale medier, og i højere grad engagere disse til at deltage aktivt i foreningen og dens arrangementer. Du kan også henvende dig til PR-udvalget, hvis du har spørgsmål til udvalgets arbejde eller spørgsmål af mere generel karakter. Henvendelse sker til den PR-ansvarlige via mail pr-udvalg@jfsdu.dk.

Har du forslag til forbedringer af hjemmesiden eller andre spørgsmål til IT-udvalget, kan de ligeledes rettes til den udvalgsansvarlige, via mail til webmaster@jfsdu.dk. Såfremt du har lyst til at bidrage til IT-udvalget som frivillig, er du også velkommen til at skrive, det forventes dog, at du i så fald har grundlæggende teknisk kompetence og en interesse for programmering og administration af hjemmesider.
Du kan ligeledes henvende dig, hvis du har tekniske problemer relateret til Juridisk Forening, fx i forbindelse med registrering af medlemskab.

PR- og IT-udvalget består i øjeblikket af:

Andreas Lang

Bestyrelsesmedlem
Udvalgsansvarlig

BA.jur. årgang 2017
pr-udvalg@jfsdu.dk
webmaster@jfsdu.dk