I forbindelse med studiestarten 2016 for HA(jur.) & BA jura skal der tilknyttes et antal tutorer og praktiske.

Som tutor vil du blive tilknyttet et rus-hold som en slags mentor. Din opgave bliver at guide de nye studerende igennem studiestarten samt være dem behjælpelige gennem hele deres første semester. Det forventes derfor, at du er åben, imødekommende og kan tage ansvar, samt at du er seriøs omkring dit studie og glad for at studere på SDU.

Som praktisk skal du hjælpe sjeferne med de praktiske opgaver, som opstår i forbindelse med afholdelse af studiestarten. Dette er både i forbindelse med introdagene på universitetet og rusturen. På selve rusturen vil det særligt dreje sig om at være ansvarlig for baren og udføre de deraf følgende opgaver. Der vil dog også være en række andre opgaver, som vi har brug for din hjælp til, således at vi kan få studiestarten til at blive en god oplevelse for de nye studerende f.eks. afvikling af aktiviteter, kørevagter mv. Vi forventer derfor, at du er arbejdsom og en holdspiller. Det er ikke et krav, at du har kørekort, men det er bestemt en fordel.

Studerende fra følgende studier kan komme i betragtning: BA jura, HA(jur.), Cand.jur og Cand.merc.(jur.) på SDU.

Som udgangspunkt er det et krav, at du har bestået 1. årsprøven senest juni 2016 for at komme med. Der kan ved særlige omstændigheder dispenseres for dette krav. Vi forbeholder os derfor retten til at undersøge, hvorvidt du har bestået din 1. årsprøve. Det understreges, at det ikke er eksamensresultaterne, der lægges til grund for udvælgelsen. Eventuelle spørgsmål vedr. dette kan sendes til Maria Tripsen, studiestart@jfsdu.dk

I ansøgningen bedes du:

  • Oplyse hvilken studieretning og hvilket år du studerer på
  • Oplyse e-mailadresse samt telefonnummer
  • Oplyse om du søger som tutor eller praktisk samt hvorfor
  • Fortælle lidt om dig selv
  • Vedlægge et billede af dig selv

Hvis du rigtig gerne vil være en del af studiestarten 2016, og det ikke er afgørende for dig, hvilken rolle du får, opfordrer vi dig til at søge både som tutor og praktisk­– gerne i prioriteret rækkefølge.

Udover glæden af det sociale aspekt ved deltagelse i studiestarten, hvor man bl.a. får nye venskaber på tværs af årgange og studieretninger, sker der ingen aflønning, men din forplejning bliver betalt.

I løbet af forårssemesteret og august skal du være indstillet på at afsætte nogle timer til forberedelse og afholdelse af studiestarten. Der er mødepligt til disse møder.

Ansøgningen skal sendes til studiestart@jfsdu.dk senest fredag d. 5. februar 2016 kl. 12.00 som en PDF-fil.

Det er vigtigt, at du er bevidst om, at din ansøgning er bindende.

Vi forventer at afholde samtaler for alle ansøgende, som ikke tidligere har været tilknyttet i uge 6. Nærmere info herom senest ved ansøgningsfristens udløb.

Skulle du have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte studiestartsansvarlig Maria Tripsen på studiestart@jfsdu.dk. Vi bestræber os på at besvare din ansøgning inden for 2 uger efter ansøgningsfristens udløb.

 

Vi glæder os til at høre fra dig!