Tutor 2014 HA(jur.) & BA jura

I forbindelse med rusintroduktionen 2014 skal der tilknyttes et antal tutorer til rusturen for HA(jur.) & BA jura. Som tutor vil du blive tilknyttet et rus-hold hvor din opgave bliver at guide de nye studerende igennem rusintroduktionen samt være dem behjælpelige gennem hele deres første
semester.

Studerende fra følgende studier kan komme i betragtning til tilknytning til rusturen: BA jura, HA(jur.), Cand.jur og Cand.merc.(jur.) på SDU.

For at komme i betragtning skal du have bestået 1. årsprøven senest ved juni-eksamen 2014, derfor skal eksamensudskrift vedhæftes ansøgningen. Er du førsteårsstuderende, skal et udskrift af dine nuværende beståede eksamener vedhæftes. Efter juni-eksamenerne 2014, tillader vi os at følge op på dit eksamensresultat, hvor en ikke bestået 1. årsprøve vil resultere i at man ikke bliver tilknyttet rusintroduktionen 2014, alligevel. Det skal dog understreges, at det ikke er eksamensresultaterne der lægges til grund for udvælgelsen. Har du spørgsmål vedr. eksamensudskrifter og evt. manglende svar på eksamen, kontakt da Maria Tripsen, på rusansvarlig@jfsdu.dk

I ansøgningen bedes du:
  • Oplyse hvilken studieretning og hvilket år du studerer på
  • Oplyse e-mailadresse samt telefonnummer
  • Fortælle lidt om dig selv
  • Fortælle hvorfor du gerne vil være tutor
  • Vedlægge seneste eksamensudskrift
  • Vedlægge et billede så vi kan se hvem du er. Det er nemlig svært at huske alles navne – her hjælper et billede.

Udover glæden af det sociale aspekt ved deltagelse i  rusintroduktionen, hvor man bl.a. kan få nye venskaber på tværs af årgange og studieretninger, sker der ingen aflønning, men Juridisk Forening betaler din forplejning på turen.

I løbet af forårssemesteret og sommerferien skal du være indstillet på at afsætte nogle timer til forberedelse og afholdelse af rusintroduktionen. Der er mødepligt til disse møder.

Hvis du rigtig gerne vil være en del af rusintroduktionen 2014 og det ikke er afgørende for dig hvilken rolle du får, opfordrer vi dig til at søge både som tutor og som praktisk (se stillingsopslag for praktisk på opslagstavlen) – gerne i prioriteret rækkefølge.

Det er vigtigt, at du er bevidst om, at din ansøgning er bindende.

Ansøgningen skal sendes til rusansvarlig@jfsdu.dk senest mandag d. 3. marts 2014 kl. 12.00, i en word-fil.

Skulle du have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte rusansvarlig Maria Tripsen (rusansvarlig@jfsdu.dk)

Vi glæder os til at høre fra dig!