Et stort tak til Plesner for sponsorat til vores studietur til Edinburgh 2016!