Aagaard Advokater søger jurastuderende på mindst 5. semester til job som studentermedhjælper.

Løn efter kvalifikationer, men med udgangspunkt i DJØF’s anbefalede takster.

Aagaard Advokater har kontorer i Kerteminde, Nyborg og Ringe og arbejdsstedet vil primært være på kontoret i Nyborg, og i et vist omfang kontoret i Ringe.

Arbejdstiden aftales konkret, men der satses – bortset fra sommerperioden – på en dag om ugen. I sommerperioden kan der blive tale om en mere sammenhængende periode.

Arbejdet vil primært bestå i bistand af forskellig art til kontorets 5 advokater.

Nærmere oplysninger kan fås hos advokat Jess Aagaard, ja@aagaardadvokater.dk / 65 31 14 41.

Kortfattet ansøgning med eventuelle bilag mailes til  ja@aagaardadvokater.dk

Frist for ansøgning er onsdag d. 2. oktober 2013.