1. Valg af dirigent

Emil Agerskov Thuesen blev indstillet som dirigent, hvilket blev vedtaget ved simpelt flertal.

 1. Valg af referent

Nicoline Mark Hofman blev indstillet af dirigenten, hvilket blev vedtaget ved simpelt flertal.

 1. Formandens aflæggelse af årsberetning til godkendelse

Formanden startede med at kommenterer på sidste års store udskiftning i bestyrelsen, hvilket har medført ny energi og nye ideer i bestyrelsen og foreningens arrangementer i årets løb.

Kalenderen har budt på mange arrangementer. I efteråret 2015 har medlemmerne kunne deltage i forskellige faglige arrangementer. Der er blevet afholdt et CV- og ansøgningskursus med DJØF,  en faglig dag i København, der bød på virksomhedsbesøg ved Dansk Bank og Dansk Industri samt en spændende rundvisning i Højesteret med spændende anekdoter fra tidligere Højesteretspræsident Børge Dahl. Medlemmerne havde også en mulighed for at komme en tur til Billund, hvor vi var på besøg ved LEGO’s juridiske afdeling. Dette arrangement var særdeles eftertragtet. Til sidst sluttede vi året af med en workshop i Kreditsikring på SDU, hvor vi havde besøg af Focus Advokaterne.

Der var ligeledes arrangeret sociale arrangementer, bl.a. fredagsbar på Bodegaen, den årlige julefrokost, der igen var en kæmpe succes og sidst med ikke mindst vores årlige julebingo, hvor der igen i år var skaffet en masse fede præmier. Hovedpræmien lød på en Citroën C1 i juledagene.

Bestyrelsen sluttede året med juleafslutning i selskab med repræsentanter fra Juridisk Institut, hvor vi bl.a. bød på æbleskiver og gløgg. Til afslutningen blev årets underviser kåret på baggrund af medlemmernes indstillinger. Der var som altid konkurrence om titlen, men i år løb Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen med titlen. Velfortjent og endnu engang stort tillykke herfra.

Vi startede 2016 med en workshop i skatteret ved Plesner, hvor vi bistod med reklame for arrangementet, som vores medlemmer fik mulighed for at deltage i.  Semesteret startede med den årlige Juridiske Karriedag, hvor vi i tæt samarbejde med Juridisk Institut gav de studerende mulighed for at møde potentielle, fremtidige arbejdsgivere.

Som altid var foråret 2016 pakket med en masse spændende, faglige arrangementer. Vi bød bl.a. på præsentationskursus på CA A-kasse, workshop i hhv. obligationsret ved Plesner og formeuret på SDU med Andersen Partners. Af sociale arrangementer deltog vi igen i år til Eventyrløbet, i år med vores egen stand med øl og pølser til alle deltagere. Vi holdte fredagsbar i samarbejde med Yngre Jurister Fyn, hvor der var mulighed for netværk og øl på Bodegaen. Desuden bød vi på Oscarfest med besøg fra Thomas Hartmann, som var en kæmpe succes.

Årets studietur gik til Edinburgh, hvor deltagerne bl.a. besøgte et ungdomsfængsel, et universitet og advokatkontoret Pinsent Masons LLP. Der blev berettet om en god og spændende tur.

Sommeren er overstået, og vi har netop taget imod ca. 210 nye studerende i studiestarten. Semesteret kommer derudover til at byde på en masse arrangementer, bl.a. pubcrawl, fredagsbar, virksomhedsbesøg ved Mærsk og Gorrissen Federspiel, julefrokost og workshops.

Formanden afsluttede årsberetningen med et tak for det foregående år.

Årsberetning blev godkendt ved simpelt flertal.

 1. Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab

I årets løb har der være indtægter på 479.852,07 kr. samt udgifter for 446.792,02 kr. Dette giver et overskud på 33.060,05 kr., og en egenkapital på 347.657,03 kr.

Alle arrangementer har skabt overskud, hvorimod både festerne og studieturen er gået i minus. Studieturen er dog alene gået i et lille underskud. Baggrunden for det store underskud til festerne er blandt andet, at der er blevet lagt et stor beløb til en komiker til Oscar-festen.

 1. Godkendelse af regnskaberne

Regnskabet blev godkendt ved simpelt flertal.

 1. Fastsættelse af kontingent for det kommende akademiske år

Priserne for kontingent fastholdes det kommende studieår, hvorfor priserne er følgende:

 • 1 år = 100 kr.
 • 2 år = 175 kr.
 • 3 år = 250 kr.
 • 5 år = 375 kr. 
 1. Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter blandt de opstillede kandidater jfr. § 14

Valg af bestyrelsesmedlemmer foregik ved anonym afstemning, hvor hvert stemmeberettiget medlem afgav fire stemmer, hvoraf den ene af de fire stemmer tildelte en kandidat to stemmer. Der var i alt afgivet 235 stemmer (dvs. 47 stemmesedler).

Optælling blev foretaget af Kirstine Aalborg Nielsen og Tenna Jespersen. Emil Agerskov Thuesen deltog som observatør.

Efter valget ser den nye bestyrelse således ud:

Philip Brenøe-Hansen HA(jur.) 34 stemmer
Kasper J. Hemmingsen Cand.jur. 30 stemmer
Cecilie Søgaard Rasmussen BA.jur. 27 stemmer
Emil Skovbo Gertsen BA.jur. 26 stemmer
Mads Herdichek Langfeldt HA(jur.) 26 stemmer
Rasmus Duggen Cand.jur. 21 stemmer
Fjóla Gunnarsdóttir Cand.jur. 21 stemmer
Silje Mortensen BA.jur. 20 stemmer
Rasmus Ellegaard Jørgensen BA.jur. 12 stemmer
Camilla Kristiansen HA(jur.) 10 stemmer (suppleant)
Andreas Aagaard Krarup BA.jur. 8 stemmer (suppleant)
 1. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

Eren Acili og Nicoline Mark Hofman blev indstillet af bestyrelsen til at varetage posterne som revisorer. Martin Larsen ønskede endnu engang at stille op som suppleant.

Dette blev vedtaget ved simpelt flertal.

 1. Forslag fra medlemmerne

Formanden havde ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

 1. Indstilling til æresmedlemskab: Rasmus Schmidt og Martin Larsen

Bestyrelsen havde i år valgt at indstille to medlemmer som æresmedlem.

Bestyrelsen valgte som den første at indstille Rasmus Schmidt. Det er blevet gjort ud fra den betragtning, at det ikke alene skal være tidligere bestyrelsesmedlemmer eller formænd, der skal kunne opnå dette titel. Bestyrelsen er enige om, at Rasmus har fortjent titlen som æresmedlem, da han i mange år har været en aktiv del af foreningen. Rasmus har deltaget i flere udvalg som frivillig, bl.a. studiestartsudvalget og festudvalget. Han har, selv efter endt studie, bakket op omkring foreningens arrangementer, og han spreder god stemning til alle arrangementer, han deltager i. Vi takker for det store engagement, som Rasmus har vist foreningen som frivillig og menigt medlem gennem sin tid på studiet

Rasmus Schmidts indstilling som æresmedlem blev vedtaget ved 2/3 af stemmerne.

Dernæst havde bestyrelsen valgt at indstille Martin Larsen som æresmedlem. Martin er blevet indstillet til æresmedlem, da han har i mange år har deltaget som en aktiv del af foreningen. Martin har været en del af flere udvalg, bl.a. festudvalget og studiestartsudvalget. Derudover har Martin siddet i bestyrelsen i 4 år, hvor han har siddet 2 år som kasserer og 2 år som formand for bestyrelsen. Martin valgte sidste år at udtræde af bestyrelsen efter mange års arbejde, dette på trods af at han ikke har afsluttet sit studie endnu. Dette betød dog ikke, at Martin forlod foreningen. Martin har bakket op om foreningens arrangementer, og han bidrager altid med en hjælpende hånd, hvis bestyrelsen har haft behov for dette. Martin er et godt eksempel på, at man kan stoppe bestyrelsen i løbet af sin studietid og stadig vise engagement for foreningen.

Martin Larsens indstilling som æresmedlem blev vedtaget ved 2/3 af stemmerne.

 1. Eventuelt

Maria Tripsen opfordrede de nye studerende til at søge ind i udvalgene, når opslagene er blevet offentliggjort.

 

Nicoline Mark Hofman
Referent

Emil Agerskov Thuesen
Dirigent