1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen indstiller formand Kasper Hemmingsen.

Kasper blev valgt med simpelt flertal.

 1. Valg af referent

Bestyrelsen indstiller Rasmus Ellegaard.

Rasmus blev valgt med simpelt flertal.

 1. Formandens aflæggelse af årsberetning til godkendelse.

Formanden fortæller om små og store arrangementer i løbet af året. Der er både faglige og sociale arrangementer herunder M&A ved Bonnesen advokater og fredagsbar på Bodegaen inde i byen.

Der blev afholdt et brag af en julefrokost i november, som traditionen byder. Gorrissen Federspiel afholdte workshop i kreditsikring og i december blev der afholdt det famøse julebingo med en bil i en uge, som hovedpræmie afholdt med Nedenunder proppet til bristepunktet.

Der blev afholdt en bestyrelsesafslutning med Juridisk Institut, hvor der var lidt æbleskiver og andet godt til ganen. I den anledning blev årets underviser 2016 Jakob Juul Sandberg.

2017 blev indledt med en planlagt filmaften, men på grund af manglende tilslutning, blev arrangementet aflyst. Der har værre en række karrierer arrangementer, som omhandlede det at lande et studiejob, som desværre også blev aflyst.

Der blev afholdt et sportsarrangement med Bonnesen, hvor der blandt andet var sportsret på programmet og efterfølgende damehåndbold ved Odense Håndboldklub med et par øl.

Der var karrieredag på universitetet, hvor der var en bred vifte af advokatfirmaer og andre arbejdsgivere, som ser de jurastuderende, som kvalificeret arbejdskraft. Her havde de studerende mulighed for at hilse på en potentiel kommende arbejdsgiver og samtidig netværke med andre studerende.

Vi havde en Monte-Carlo fest med Christian Fuhlendorff som trækplaster i løber af forårssemesteret 2017. Der var også et velbesøgt arrangement ved Eventyrløbet 2017 med flotte sponsor T-shirts og goodiebags fra Bonnesen Advokater.

For første gang var der et DATO-arrangement på Viggo’s, som var udsolgt og der var en kæmpe opbakning til arrangementet.

Der har været et oplæg omkring samværssager, samt virksomhedsbesøg ved byretten og EY. Sidstnævnte blev desværre aflyst som følge af manglende deltagelse. Der var også ”sådan spotter du en løgner”-arrangement, som blev afholdt med stor succes.

Der har været obligationsrets workshop ved Plesner og formueret workshop med Kammeradvokaten. Der var en studietur til Budapest, hvor vi besøgte en række advokatfirmaer og fik set en masse kulturelle seværdigheder.

Der er pubcrawl d. 20. september, hvor Juridisk Forening håber både at se nye og gamle ansigter. I efteråret vil der være M&A ved Andersen Partners og der vil være en julefrokost til november.

Det er bestyrelsens overordnede vurdering, at der har været afholdt alt for mange arrangementer, idet der har været aflysninger, som følge af dette. Medlemmerne har simpelthen haft for mange muligheder. Den afgående bestyrelse opfordrer dermed den nye bestyrelse, til at have dette i mente, når der skal planlægges fremadrettet – både i det faglige og sociale udvalg.

Formandens årsberetning blev godkendt med simpelt flertal.

 1. Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab.

Kasseren i Juridisk Forening, Philip, fik herefter ordet og gennemgik regnskabet for foreningsåret 2016/2017.

Philip fortæller om foregående bestyrelses målsætning omkring at nedbringe egenkapitalen i foreningen, så det kom medlemmer til gode i sidste ende.

Den næste bestyrelse har til opgave at finde på et passende budget – så målsætningen bliver opretholdt.

Bestyrelsen har prøvet at bruge flere penge til arrangementer, men med større tilslutning fra nye medlemmer og sponsorater, så har det resulteret i flere penge i kassen.

Philip gennemgår indtægter og udgifter, herunder medlemmers kontingenter, sponsorater m.v.

Udgifter er blandt andet fordelt ud blandt de forskellige udvalg, hvor festudvalget har den største udgift, men samlet set er det meget pænt. Studietursudvalgets udgifter og indtægter udligner hinanden. Sponsoraterne er faldet en smule, idet bestyrelsens primære formål har været at mindske egenkapitalen, frem for at fokusere på nye sponsorater. Gaver og kontorartikler er blevet slået sammen, og langt størstedelen af den post er blevet brugt på en ny kortmaskine, som beløb sig til omkring DKK 12.000. Der er også givet en del gaver til de forskellige faglige arrangementer, til dem som var så søde at afholde dem. Festudvalget har givet fri bar i starten, lavet flere lege med gratis drinks og en stor udgift til en komiker til julefrokost. Der er også blevet givet en fest til de frivillige, som belønning for det frivillige arbejde.

Der er også blevet givet større tilskud til de enkelte deltagere til arrangementer, for at mindske det enkelte medlems egenbetaling til arrangementer.

Der er også en del gebyrer til banken, idet Philip har skulle påtegnes de forskellige konti og andet administrativt. Der er samlet set barberet en DKK 80.000 af egenkapitalen.

Bestyrelsen har en målsætning omkring egenkapitalens størrelse skal være et sted imellem DKK 200.000 og DKK 250.000. Så der er en solid buffer til andre år.

 1. Godkendelse af regnskaberne.

Godkendelse af regnskabet skete med simpelt flertal.

 1. Fastsættelse af kontingent for det kommende akademiske år.

Bestyrelsen ser gerne at kontingentet for foreningsåret 2016/2017 forsætter uændret.

Kontigentet for foreningsåret 2016/2017 var fastsat således:

 • 1 år – 100 kr.
 • 2 år – 175 kr.
 • 3 år – 250 kr.
 • 5 år – 375 Kr.

 

Kontingentet blev enstemmigt vedtaget til at være det samme som foreningsåret 2016/2017.

 1. Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter blandt de opstillede kandidater jfr. § 14.

Formanden forklarer hvordan afstemningen kommer til at foregå.

De 9 bestyrelsesmedlemmer (med antal stemmer):

 1. Cecilie (50 stemmer)
 2. Philip (50 stemmer)
 3. Pernille (38 stemmer)
 4. Rasmus (30 stemmer)
 5. Marie Louise (26 stemmer)
 6. Andreas (26 stemmer)
 7. Patrick (24 stemmer)
 8. Emil (23 stemmer)
 9. Fjola (22 stemmer)

De to valgte suppleanter er (med antal stemmer):

 1. Nana (19 stemmer)
 2. Michala (16 stemmer)

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

De to revisorer blev valgt ind med simpelt flertal:

 1. Nicoline Mark Hofman
 2. Eren Acili

Den ene suppleant blev valgt ind med simpelt flertal:

 1. Josefine Wang
 2. Forslag fra medlemmerne.

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmer af foreningen.

 1. Indstilling til æresmedlemskab: Maria Tripsen

Formanden fortæller om Maria Tripsens uundværlige engagement i Juridisk Forening herunder 4 år i bestyrelsen, 2 år i studiestart og listen er uendelig lang, da hun har brugt mange timer i JF’ regi. Bestyrelsen vil gerne indstille hende til æresmedlemskab, da bestyrelsen mener hun har udført et ekstraordinært stort arbejde for Juridisk Forening, og at det skal honoreres med et sådant æresmedlemskab.

Maria Tripsen blev valgt til æresmedlem ved Juridisk Forening med enstemmigt flertal.

 1. Ændring Juridisk Forenings vedtægter (se ændringsforslag nederst på siden)
 2. Ændring af § 4, stk. 1

Ændringen er enstemmigt vedtaget.
2. Ændring af § 7, stk. 1

Ændringen er enstemmigt vedtaget.
3. Ændring af § 8, stk. 2

Ændringen er enstemmigt vedtaget.
4. Ændring af § 12, stk. 2

Ændringen er enstemmigt vedtaget.
5. Ændring af § 12, stk. 4

Ændringen er enstemmigt vedtaget.

 1. Ændring af § 14, stk. 1

Ændringen er enstemmigt vedtaget.
7. Ændring af § 14, stk. 2

Ændringen er enstemmigt vedtaget.
8. Ændring af § 16, stk. 2

Ændringen er enstemmigt vedtaget.
9. Til § 16 tilføjes stk. 4

Ændringen er enstemmigt vedtaget.
10. Ændring af § 19

Ændringen er enstemmigt vedtaget.
11. Til § 20 tilføjes stk. 4

Ændringen er enstemmigt vedtaget.
12. Ændring af § 23

Ændringen er enstemmigt vedtaget.

 1. Eventuelt.

Maria Tripsen har et spørgsmål om det er muligt, at gå videre i dagsorden mens der blev optalt stemmer. Formanden forklarer at det kan ikke lade sig gøre, idet dirigenten skal være til stede ved stemmeoptællingen.

Philip henleder opmærksomheden på, at der snarest vil være opslag om at Juridisk Forening søger frivillige og at de enkelte udvalgsansvarlige vil stå for processen.

 

På vegne af Juridisk Forenings bestyrelse

Rasmus Ellegaard

Referent