Her følger et referat fra Juridisk Forenings Generalforsamling for studieåret 2012/2013

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag d. 24. september 2013 kl. 18.00 i lokale U20.

Dagsordenen var således:
 • Valg af dirigent
  • CC
 • Valg af referent
  • Mette Larsen
 • Formandens aflæggelse af årsberetning til godkendelse
  • Godkendt!
  • Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab
   • Egenkapital 2012/2013: 200.000 kr.
  • Overskud på kun lidt over 5.000 kr. à skyldes indbrud, større fester, færre sponsorater mv.
  • Egenkapitalen er dog lige knap 6.000 kr. højere end fra året før.
 • Godkendelse af regnskaberne
  • Godkendt
 • Fastsættelse af kontingent for det kommende akademiske år
  • Medlemskab à 100 pr. år, 175 for 2 år og 375 for 3 år.
  • Fastholder dette til næste år
 • Støttemedlemskab à 50. kr. pr. år.
  • Stadig ingen rabatfordele for støttemedlemskab!
  • Fastholder dette til næste år.
 • Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter blandt de opstillede kandidater jfr. § 14 i Foreningens vedtægter
  • Anne Larsen à suppleant (1 stemme)
  • Casper Petersen à HA medlem (4 stemmer)
  • Eren Acili à HA medlem (3 stemmer)
  • Hans Laurvig à HA medlem (2 stemmer)
  • Hassan Elfil à kom ikke med (2 stemmer)
  • Heela à medlem (6 stemmer)
  • Hosnia à HA medlem (2 stemmer)
  • Jeanette Larsen à medlem (9 stemmer)
  • Kasper Hemmingsen à medlem (7 stemmer)
  • Maria Tripsen à medlem (10 stemmer)
  • Martin Butcher à medlem (7 stemmer)
  • Mette Larsen à suppleant (5 stemmer)
 • Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
  • 2 revisorer: Kristian Sørensen og Claus Christensen à godkendt!
  • 1 suppleant: Niels ?
 • Ændring af vedtægterne vedr. regnskabsår.
  • Skilledato: regnskabsåret skal løbe 1/8 til 31/7!
  • Fremmødte på GF: vedtaget blandt fremmødte.
 • Valg af æresmedlem – Kristian Sørensen
 • Afstemning:
  • 2/3 af fremmødte på GF: vedtaget!
 • Forslag fra medlemmerne
  • Betaling til fester via mobilepay, nettet el.lign.
  • Eventuelt

Årsregnskabet kan indhentes ved anmodning pr. mail ved oplysning af navn og medlemsnummer til: jf@jfsdu.dk

På vegne af Juridisk Forening
Claus C. Christensen, Afgående formand