Praktiske 2014 HA(jur.) & BA jura

I forbindelse med rusintroduktionen skal der tilknyttes et antal praktiske til rusturen for HA(jur.) &  BA jura. Som praktisk skal du hjælpe Sjeferne med de praktiske opgaver, som opstår i forbindelse
med afholdelse af rusintroduktionen. Dette er både i forbindelse med introdagene på universitetet og  i forbindelse med rusturen. På selve rusturen vil det særligt dreje sig om at være ansvarlig for baren  og udføre de deraf følgende opgaver. Der vil dog også være en række andre opgaver, som vi har  brug for din hjælp til, således at vi kan få rusintroduktionen til at blive en god oplevelse for de nye studerende.

Studerende fra følgende studier kan komme i betragtning til tilknytning til rusturen: BA jura, HA(jur.), cand.jur og cand.merc.(jur.) på SDU.

For at komme i betragtning skal du have bestået 1. årsprøven senest ved juni-eksamen 2014, derfor  skal eksamensudskrift vedhæftes ansøgningen. Er du førsteårsstuderende, skal et udskrift af dine
nuværende beståede eksamener vedhæftes. Efter juni-eksamenerne 2014, tillader vi os at følge op  på dit eksamensresultat, hvor en ikke bestået 1. årsprøve vil resultere i at man ikke bliver tilknyttet  rusintroduktionen 2014, alligevel. Det skal dog understreges, at det ikke er eksamensresultaterne
der lægges til grund for udvælgelsen. Har du spørgsmål vedr. eksamensudskrifter og evt. manglende svar på eksamen, kontakt da Maria Tripsen, på rusansvarlig@jfsdu.dk

I ansøgningen bedes du:
  • Oplyse hvilken studieretning og hvilket år du studerer på
  • Oplyse e-mailadresse samt telefonnummer
  • Fortælle lidt om dig selv
  • Fortælle hvorfor du gerne vil være praktisk
  • Oplyse om du har kørekort
  • Vedlægge seneste eksamensudskrift
  • Vedlægge et billede så vi kan se hvem du er. Det er nemlig svært at huske alles navne – her hjælper et billede.

Udover glæden af det sociale aspekt ved deltagelse i rusintroduktionen, hvor man bl.a. kan få nye venskaber på tværs af årgange og studieretninger, sker der ingen aflønning, men Juridisk Forening  betaler din forplejning på turen.

I løbet af forårssemesteret og sommerferien skal du være indstillet på at afsætte nogle timer til  forberedelse og afholdelse af rusturen. Der er mødepligt til disse møder.

Det er vigtigt, at du er bevidst om, at din ansøgning er bindende.

Vi gør opmærksom på, at du som praktisk ikke vil blive tilknyttet et rus-hold. Hvis du gerne vil  være tilknyttet et rus-hold, skal du søge som tutor. Hvis du rigtig gerne vil være en del af rusintroduktionen 2014 og det ikke er afgørende for dig hvilken rolle du får, opfordrer vi dig til at søge både som praktisk og som tutor – gerne i prioriteret rækkefølge.

Ansøgningen skal sendes til rusansvarlig@jfsdu.dk senest mandag d. 3. marts 2014 kl. 12.00 i en word-fil.
Skulle du have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte rusansvarlig Maria Tripsen (rusansvarlig@jfsdu.dk)

Vi glæder os til at høre fra dig!