Juridisk karrieredag og valgfagsmesse

Den 2. april kl. 10.00 – 14.00 afholder Juridisk Institut i samarbejde med Juridisk Forening Juridisk Karrieredag og valgfagsmesse på Campustorvet for alle jura- og erhvervsjura-studerende på SDU.

Tilmelding kan ske her 

Den 2. april kl. 10.00 – 14.00 afholder Juridisk Institut i samarbejde med Juridisk Forening Juridisk Karrieredag og valgfagsmesse på Campustorvet for alle jura- og erhvervsjura- studerende på SDU.

Her har du mulighed for at møde repræsentanter for en lang række private og offentlige virksomheder og myndigheder.

Uanset om du står over for snart at afslutte dit studie, eller om du næsten lige er startet på studiet og blot leder efter et studiejob, så er arrangementet en oplagt anledning til at komme i kontakt med din eventuelle fremtidige arbejdsgiver og høre noget om, hvad de for- venter af og kan tilbyde dig.

Der vil desuden blive afholdt en række forskellige faglige workshops, som du har mulighed for at deltage i.

Endelig der være mulighed for at besøge Juridisk Instituts valgfagsstand og høre nærmere om de mange forskellige juridiske valgfag, der findes på henholdsvis bachelor- og kandidat- studiet, samt at få nærmere informationer om Cand.jur. og Cand.merc.jur.-uddannelserne.

Dagens program:

Kl. 10.00 – 11.00: Fælles introduktion i lokale O-100:

 • Velkomst v. studieleder, professor Ole Hammerslev
 • Hvordan forbereder man sig bedst til det kommende arbejdsliv? v. Anne Hveisel Djurhus, Advokatfuldmægtig v. Kammeradvokaten, Cand.jur. fra SDU
 • Hvad forventer arbejdsgiverne? v. Pernille Nørkær, Senioradvokat v. Moalem Weitemeyer Bendtsen
 • Fra studie til arbejdsmarked v. Kristian Munkgaard, SDU’s Karrierecenter

Kl. 11.00 – 14.00: Nyttig information om kandidatstudiets opbygning

 •   Lokale O-95: Cand.merc.jur. v. faglig vejleder Frederik Bjørnsen
 •   Lokale O-99: Cand.jur. v. vicestudieleder Camilla Hørby

Mulighed for at besøge de forskellige stande på Campustorvet Workshops i konferencelokalerne Kl. 13.15 – 14.00:

11.15 – 12.00: Formueret i lokale O-100

12.15 – 13.00: Skatteret i lokale O-95 Kriminalret/Erhvervsstrafferet i lokale O-100 Selskabsret i lokale O-99

Deltagende virksomheder/myndigheder:

 • Andersen Partners
 • Bonnesen Advokater
 • Dahl Advokatfirma
 • Danske advokater
 • Focus Advokater
 • Horten
 • Justitsministeriet
 • Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmidt
 • Kromann Reumert
 • Lett
 • Moalem Weitemeyer Bendtsen
 • Norrbom Vinding
 • Odense Kommune – Juridisk Kontor
 • Patriotisk Selskab
 • Plesner
 • Ret & Råd
 • Retten i Sønderborg

  Juridisk Institut deltager med følgende stande:

  • Bachelorvalgfag
  • Kandidatvalgfag
  • Udlands- og praktikophold

Øvrige deltagere:

  • DJØF Studerende
  • De studerendes retshjælp, Odense
  • ELSA, Odense

Følgende virksomheder/myndigheder står for afviklingen af workshops:

 • Formueret: Kromann Reumert
 • Skatteret: Focus Advokater
 • Kriminalret/Erhvervsstrafferet: Justitsministeriet
 • Selskabsret: Andersen Partners