Kære medlemmer

Bestyrelsen i Juridisk Forening SDU indkalder sine medlemmer til Generalforsamling 15. september 2016, kl. 18.30 i U20.

Hvis man ønsker at opstille som kandidat til bestyrelsen, skal man være medlem af foreningen og man skal senest melde sit kandidatur 7 dage før Generalforsamlingen, jf. forenings vedtægter §§ 13 og 14. Dette skal ske på JF@jfsdu.dk.

Husk nu, at det kun er medlemmer af Juridisk Forening der er stemmeberettigede ved Generalforsamlingen. Derfor anbefaler vi, at man kontrollere sit medlemskab inden Generalforsamlingen.

Kandidatlisten er som følger:

Nr. Navn Studieretning Årgang
1 Andreas Krarup Ba.jur. 2015
2 Camilla Kristiansen Ha(jur.) 2015
3 Cecilie Søgaard Rasmussen Merit 2013
4 Emil Skovbo Gertsen Ba.jur. 2015
5 Fjola Gunnarsdottir Cand.jur 2013
6 Kasper Hemmingsen Cand.jur 2012
7 Kirstine Aalborg Nielsen Cand.merc.jur. 2012
8 Mads Langfeldt Ha(jur.) 2014
9 Philip Brenøe-Hansen Ha(jur.) 2015
10 Rasmus Duggen Cand.jur 2012
11 Rasmus Ellegaard Ba.Jur. 2015
12 Silje Mortensen Ba.Jur. 2013

Der vil være let forplejning under Generalforsamlingen, men det rådes, at have spist hjemmefra.

Dagsorden er som følgende, og vil blive hængt op på opslagstavlen og på vores hjemmeside:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. Formandens aflæggelse af årsberetning til godkendelse.
 4. Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab.
 5. Godkendelse af regnskaberne.
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende akademiske år.
 7. Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter blandt de opstillede kandidater jfr. § 14.
 8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
 9. Forslag fra medlemmerne.
 10. Indstilling til æresmedlemskab: Rasmus Schmidt og Martin Butcher Larsen
 11. Eventuelt.

Hvis man ønsker et indblik i årsregnskabet før offentliggørelse til Generalforsamlingen, kan det ske ved henvendelse til Bestyrelsen på JF@jfsdu.dk.

Håber vi ses.

Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen

Kasper Juul Hemmingsen
Bestyrelsesformand,
Juridisk Forening SDU
Telefon: 26243192
Mail: JF@jfsdu.dk
Web: http://www.jfsdu.dk/