Juridisk Forening afholder generalforsamling tirsdag d. 24 September kl 18.00 i U20.

Hent indkaldelsen til vores generalforsamling HER eller klik nedenfor for at læse videre.

Her vil der bl.a. skulle vælges en ny bestyrelse til året 2013-14. Derfor opfordres alle medlemmer til at deltage denne dag og afgive sin stemme eller selv stille op.

NB. Stemmeret opnås efter 7 dages medlemskab og kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Ønsker du at stille op til bestyrelsen, skal du kontakte nuværende formand Claus Christensen pr. mail på cc@jfsdu.dk. Opstilling af kandidater til valg af bestyrelse, skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen. Læs mere om valgbarhed til bestyrelsen HER.

Der vil følge flere informationer senere, kandidatliste til bestyrelse, dagsorden og årsregnskab.