Pædagogisk Psykologisk Uddannelsesrådgivning søger en faglig mentor, der læser jura på 3. semester. Den faglige mentor skal fungere som faglig sparringspartner for jurastuderende på SDU i Odense, der er tilknyttet SPS (Specialpædagogisk støtte), og som derfor læser under særlige vilkår.

Opgaver som faglig mentor kan indebære:

 • Faglig sparring
 • Planlægning og strukturering af pensum
 • Erfaringsudveksling af egne brugbare eksamensforberedelser
 • Erfaringsudveksling af egne brugbare læsemetoder

Vi ønsker en faglig mentor med:

 • Gode faglige kvalifikationer
 • Skal kunne hjælpe med faget kreditsikring
 • En tillidsvækkende og sympatisk fremtoning
 • Tålmodighed i mødet med et andet menneske

Vi kan tilbyde et arbejde med:

 • Fleksibilitet og frihed
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling
 • En timeløn på 203 kr. samt ½ times betalt forberedelse til alle timer
 • Mulighed for supervision

Hvis du er interesseret:
Send en kortfattet ansøgning med vedhæftet karakterudskrift og sekretær Mette Ina Jensen på meje@dpu.dk