Kære medlemmer

Vi, bestyrelsen af Juridisk Forening SDU, indkalder hermed vores medlemmer til ekstraordinær Generalforsamling med henblik på at ændre foreningens vedtægter.

Den ekstraordinær generalforsamling vil finde sted d. 20. oktober 2014 i U20 kl. 18.15.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Ændring Juridisk Forenings vedtægter (se ændringsforslag nedenfor)
  1. Ændring af § 16, stk. 2, 1. pkt.
  2. Ændring af § 7, stk. 3
   • Herunder indførelse af ny valgproces
 3. Evt.

Forslag til ændring af Juridisk Forenings vedtægter

I foreningens vedtægter foretages følgende ændringer:

 • § 7, stk. 3, ophæves.
 • § 16, stk. 2, ændres til:
  • “Bestyrelsens medlemmer vælges ved skriftlig afstemning, og optællingen sker bag lukkede døre. Bestyrelsen indstiller mindst 2 uafhængige optæller. Optællingen overvåges af den på generalforsamlingen valgte dirigent. Med henblik på valgsystemet skal hver stemmeberettiget medlem stemme på 4 af de opstillede kandidater på samme valgseddel, for at denne opnår gyldighed. Heraf vægtes første navn på listen dobbelt, således at denne kandidat for tillagt 2 stemmer. De efterfølgende kandidater på listen tillægges 1 stemme hver. Efter optællingen vil det blive offentliggjort, hvor mange stemmer de nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter hver især har fået, samt det samlede antal afgivende stemmer. Afstemning vedrørende alle andre spørgsmål sker ved håndsoprækning, medmindre en stemmeberettiget kræver skriftlig afstemning.”

Link til de (i skrivende stund) gældende vedtægter her

De bedste hilsner
Juridisk Forening SDU