For at fejre alle jeres veloverståede eksamener, bachelorforsvar og kandidatforsvar inviterer Juridisk Forening alle medlemmer og støttemedlemmer til Eksamensslutfesten d. 28/6

Eksamensslutfesten