Kunne du tænke dig at arbejde frivilligt med juridisk rådgivning?

Om De Jurastuderendes Retshjælp

Den 1. september 2007 åbnede De Jurastuderendes Retshjælp på Syddansk Universitet i Odense. Retshjælpen er en landsdækkende telefon- og internetbaseret retshjælpsorganisation. Retshjælpen blev hurtigt en succes og da der fortsat er rigeligt med
henvendelser, søger vi et antal nye retshjælpere med start 1. oktober.

Typiske arbejdsopgaver

Arbejdet består i lettere juridisk rådgivning, enten pr. mail eller telefon. Det er primært indenfor områder såsom familie- og arveret, lejeret, arbejdsret og aftaleret. Spørgsmålene kan også ligge inden for retsområder, som ikke er pensum på hverken bachelor-delen eller universitetet generelt, hvorfor det er væsentligt, selvstændigt at kunne sætte sig ind i nye
retsområder. Der er alene tale om rådgivningsarbejde. Retshjælpen fører ikke sager eller skriver klager for
klienterne.

Vi tilbyder

Man vil som retshjælper få mulighed for, at få en bedre forståelse af den juridiske teori, da man får mulighed for at arbejde med konkrete virkelige problemstillinger. Samtidig er det en god øvelse i, at formulere juridiske svar i et sprog, der er forståeligt for ikke-jurister. Som retshjælper vil man således få mulighed for at arbejde med juraen i praksis.

Vi forventer

At du enten er stud.jur, der minimum har afsluttet andet år ved sommereksamen 2014, eller er studerende på cand.jur og minimum har løbende semester plus to semestre tilbage. Vi forventer, at du i ansøgningen beskriver, hvorfor vi skal ansætte lige netop dig og ikke kun beskriver, hvad du mener vi kan gøre for dig. Der vil blive lagt vægt på såvel faglige som sociale kompetencer, samt engagement i særdeleshed.

Kontaktinformation

Vi afholder ansættelsessamtaler i slutningen af september. Vi skal have din ansøgning senest fredag den 12. September kl. 12.00. Oplæring og opstart i retshjælpen vil finde sted efter nærmere aftale.
Send en motiveret ansøgning, hvor der angives telefonnummer og e-mail adresse.

Ansøgningen sendes pr. e-mail til imf@retshjaelp.com
Karakterudskrift og CV skal vedlægges.
Ansøgninger uden CV eller karakterudskrift tages ikke i betragtning.
Spørgsmål vedrørende ansættelsen som retshjælper kan rettes til:
Isabella Frydendal på imf@retshjaelp.com