Studiebesøg hos Fyns Politi og Anklagemyndigheden ved Fyns Politi

Tid: Fredag d. 26. oktober 2012 kl. 9.00 – 12.00 (mødetid 8.50)
Sted: Fyns Politi, Hans Mules Gade 1 – 3 mødelokale 250 (og 253) (vi mødes ude foran 8.50)
Deltagere: 30 studerede

Program:

Kl. 9.00 – 10. 15

  • Velkomst og orientering om arbejdet i:
    • politiet v/Torben Schultz-Pedersen
    • anklagemyndigheden  v/Lars Ole Pedersen
    • ledelsessekretariatet v/Marianne Birck

kl. 10.15 – 11.00:

  • Rundvisning på politigården i en straffesags fodspor fra sagens start (vagtcentral/servicecenter) via efterforskning og færdiggørelse (minisekretariat/voldssektionen) og til anklagemyndigheden.
  • Rundvisningen foregår i hold på ca. 12 – 15 personer pr. hold, hvor et hold starter i anklagemyndigheden, og det andet hold starter i vagtcentralen.

Kl. 11.00 – 12.00:

  • Nærmere om anklagemyndighedens virke, herunder rekruttering, legalitetskontrol mv. v/Lars Ole Pedersen.
OBS!!

Tilmelding kan ske på Juridisk Forenings kontor fra onsdag den 10/10 til onsdag den 24/10 efter ”først-til-mølle-princippet” (kontoret er lukket i uge 42).

Tilmelding er bindende, men der vil blive lavet en venteliste, såfremt der alligevel skulle være afbud.

Spørgsmål kan sendes til kk@jfsdu.dk

Fyns Politi logo