APCOA PARKING DANMARK A/S søger studentermedhjælpere til hoved- kontoret, til at behandle de henvendelser, som selskabet modtager over pålagte kontrolgebyrer, samt juridiske problemstillinger i forbindelse med verserende parkeringssager og andre ad hoc opgaver.

Hovedkontoret er beliggende i Vejle.

Du er i besiddelse af gode formuleringsevner og har som minimum bestå- et første årsprøve. Ikke mindst har du lyst til at arbejde med aftaleretlige problemstillinger i et sagsområde, hvor bølgerne ofte går højt.

Vi tilbyder en spændende hverdag i et velfungerende team, hvor sparring og meningsudveksling er med til at højne kvaliteten.

Stillingen forventes at udgøre 8-15 timer om ugen.

APCOA Parking Danmark A/S er Danmarks største og førende private par- keringsselskab, som har både offentlige og private kunder.

Hvis du vil høre mere om stillingen, kan Winnie Friis kontaktes på wf@europark.dk.

Send ansøgning, CV og kopi af karakterudskrift snarest.

Download opslaget her