Andersen Partners Legatet har til formål at yde økonomisk støtte til jurastuderende, der udviser særligt talent, og som kan præstere på topniveau.

Der uddeles støtte til forskellige formål, herunder specialeskrivning, studieophold i udlandet eller andet, som Andersen Partners bedømmelsesudvalg vurderer vil  understøtte udviklingen af netop dit juridiske talent.

For at komme i betragtning til legatet skal du være jurastuderende på kandidatniveau ved et dansk universitet.

Andersen Partners skal have din ansøgning senest den 26. oktober 2016.

Andersen Partners inviterer de 10 mest kvalificerede ansøgere på gourmetmiddag med efterfølgende legatoverrækkelse på vores hovedkontor i Kolding. Arrangementet finder sted den 24. november 2016.

Læs mere om Andersen Partners Legatet og hent ansøgningsskema her.