Ansøgningsfrist 15. september 2012.
Ambassaden søger to praktikanter til foråret 2013 (praktikperiode: 1. februar 2013 – 31. juli 2013). Ansøgere forventes at være studerende på overbygningen af en kandidatuddannelse, eksempelvis indenfor samfundsfag, politik, historie, handel, økonomi eller jura.
Vi forventer, at du har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner på dansk og engelsk, er åben overfor nye udfordringer, har et godt humør og er udadvendt.

Ambassaden søger to praktikanter: En praktikant til at bistå ambassadens politiske/økonomiske afdeling og en praktikant til at hjælpe handelsafdelingen med løsningen af en række forskellige opgaver. Begge praktikanter får mulighed for at få et bredt indblik i ambassadens daglige arbejde. Som praktikant bliver du involveret i eksempelvis deltagelse i møder, briefings, konferencer og seminarer bl.a. med henblik på udarbejdelse af referatudkast samt bidrag til ambassadens indberetningsvirksomhed. Indsamling og bearbejdning af diverse politisk/økonomisk/kommerciel information, udarbejdelse af power-point præsentationer, oversættelser af tekster samt artikelskrivning til ambassadens hjemmeside. Hertil kommer bistand til den danske forsvarsattaché, der dækker alle tre baltiske lande, samt bidrag til de opgaver, som forsvarsattachéen varetager.

Praktikopholdet er ikke lønnet. Der ydes dog et bidrag til dækning af udgifter til kost og transport i form af et månedligt tilskud på 2.500-3.000 DKK, som p.t. gives i form af fri bolig + udbetaling af et mindre beløb.

For yderligere information kan ambassadesekretær Helle Agerdal Olsen (indtil medio juli), ambassaderåd Ole Torpegaard Hansen (fra primo august), eller én af ambassadens nuværende praktikanter kontaktes.
Ansøgning med bilag sendes senest 15. september 2012 til:

Embassy of Denmark
Wismari 5
EE-15047 Tallinn
Estonia
eller via e-mail tllamb@um.dk