Sponsorudvalget

Sponsorudvalget har hovedsageligt 2 formål. For det første, er langt de fleste af Juridisk forenings medlemmer studerende, og derfor tilstræber foreningen i høj grad at medlemmerne tilbydes såvel forskellige medlemsfordele som attraktive priser på medlemsskab og arrangementer. For det andet, ønsker Juridisk Forening at give medlemmerne indsigt i hvilke muligheder de har efter endt studie, og ved at have samarbejdsaftaler med advokatkontorer, a-kasse, fagforening, etc. sikres medlemmerne i høj grad.

I den forbindelse står sponsorudvalget for at finde potentielle samarbejdspartnere, forhandle samarbejdsaftaler samt sørge for løbende overholdelse af de indgåede aftaler.

Nogle sponsorater er generelle og løber på årsbasis, mens andre er konkrete og individuelt forhandlet. Sponsorudvalget har derfor generel berøring med alle andre udvalg, alt efter hvilket udvalg der afholder et arrangement eller på anden måde har behov for støtte af den ene eller anden art.

Henvendelse

Juridisk Forening er altid åben over for nye samarbejdspartnere, uanset afskygning. Har du forslag, spørgsmål eller generel ris/ros, da ret endelig henvendelse til Andreas Aagaard Krarup på sponsorudvalg@jfsdu.dk

Sponsorudvalget består i øjeblikket af:

Andreas Aagaard Krarup

Udvalgsansvarlig

Cand.jur. årgang 2015

sponsorudvalg@jfsdu.dk